Strateji

1- Müşteri odaklı ve müşteriye en yakın medya grubu olarak faaliyet göstermek.
2- Toplumun var olan ve gelecekte ortaya çıkabilecek beklentilerini anlamak ve bu beklentilere faaliyet alanları içinde cevap vermek.
3- Marka gücümüzü arttırmak için sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmek ve sektördeki teknolojik gelişmelerde lider olmak.
4- Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu katkıda bulunacak içerikte yayınlar yapmak.
5- Toplumun gelişimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.
6- Yaratıcı medya araçlarını(yeni medya mecraları) geliştirirken toplumun kültürel ve geleneksel değerlerini de gözetmek.